Видавнича служба УРАН

Агенція CrossRef

ТОВ “Видавнича служба УРАН” є офіційним агентом Publishers International Linking Association (Міжнародна асоціація видавничої цитованості, PILA) для видавців науково-інформаційних матеріалів регіону Україна.

PILA є некомерційною асоціацією, що об'єднує понад 5000 комерційних видавництв, університетів, наукових товариств та інших видавців наукових матеріалів. Метою діяльності PILA є розробка та впровадження технологічних та інших стандартів видавничої цитованості, а також розвиток інших дотичних видавничих технологій. Для реалізації своїх завдань PILA діє як Реєстраційна агенція DOI Міжнародного фонду DOI.

Digital Object Identifier (DOI) - це унікальний ідентифікатор, який реєструється для об'єкту інтелектуальної власності (статті, книги, набору даних, нормативного документу тощо) у єдиному міжнародному реєстрі DOI і залишається незмінним, дозволяючи таким чином унікально та постійно ідентифікувати певний об'єкт змісту у глобальному інформаційному середовищі. Ця технологія закріплена стандартом ISO 26324:2012 “Інформація і документація. Цифрова система ідентифікації об'єкта”, вона дозволяє впроваджувати цілу низку інформаційних технологій, серед яких підрахунок цитованості, пошук плагіату, контроль версій документу, облік місць збереження електронного документу тощо.

За своєю структурою DOI складається з префіксу та суфіксу і має наступний вигляд:

10.12345/abcdef,

де 10.12345 - унікальний префікс видавця, а abcdef - суфікс, який унікально ідентифікує документ в межах масиву документів окремого видавця.

Реєструвати префікси DOI для видавців мають право офіційні реєстраційні агенції DOI. Кожен видавець, який має префікс DOI може реєструвати свої документи у міжнародному реєстрі DOI.

Система ідентифікації DOI використовується в різних інформаційних сегментах (наукова інформація, нормативна документація, навчальні матеріали, звітна документація тощо). За сегмент наукової інформації відповідає реєстраційна агенція CrossRef.

CrossRef - це створений за ініціативою PILA та побудований на технології DOI міжнародний реєстр науково-інформаційних матеріалів та пов'язаних з ними метаданих. PILA є власником та оператором цієї системи. Видавці, які є членами асоціації PILA, можуть реєструвати через систему CrossRef ідентифікатори DOI для своїх ресурсів і отримувати переваги від служб і сервісів CrossRef, основними з яких є:

  • CrossRef Reference Linking - база даних взаємної цитованості науково-інформаційних матеріалів. Використовується для підрахунку індексів цитування наукових публікацій;
  • CrossRef Plagiarism Check - система відстеження оригінальності наукових публікацій та пошуку плагіату (працює на етапі підготовки матеріавлів до друку);
  • CrossRef Publication Record - система контролю версій наукових публікацій, яка дозволяє відстежувати перевидання, доповнення, коригування, повідомлення про помилки та ін.
  • CrossRef Funding Data - база даних інформації про джерела фінансування публікацій. Використовується для обліку та аналізу ефективності використання коштів від наукових грантів.

Як агент PILA ТОВ “Видавнича служба УРАН” є оператором і власником Регіонального реєстру DOI регіону Україна.

Регіональний реєстр DOI - це реєстр ідентифікаторів DOI видавців науково-інформаційних матеріалів регіону та база даних інформації про наукові документи, які видані інтелектуальними власниками з регіону та зареєстровані (подані на реєстрацію) у системі CrossRef та/або в інших міжнародних реєстрах DOI. Регіональний реєстр DOI створюється в інтересах видавців наукової літератури і споживачів інформації регіону, він використовує стрижневу функціональність технології DOI та інших технологій системи CrossRef, збагачених та адаптованих до потреб регіонального інформаційного середовища.

Дані Регіонального реєстру DOI використовуються для реалізації функціональності регіональних наукометричних проектів (зокрема, Українського індексу наукового цитування), розробки систем та служб для видавців України, а також для обліку науково-інформаційних матеріалів, виданих на території України.

ТОВ “Видавнича служба УРАН” повноважна представляти інтереси видавничих установ України у CrossRef, виступати авторизованим фінансовим, організаційним та технічним посередником між вітчизняними видавцями та асоціацією PILA.

ТОВ “Видавнича служба УРАН” пропонує видавцям членство у CrossRef в рамках програми розширеного членства у проектах “Наукова періодика України” та “Наукові конференції України”. Весь функціонал взаємодії редакцій видавців зі службою CrossRef та з Регіональним реєстром DOI вбудовано в ці платформи, таким чином, видавці отримують комплексні технологічні рішення, глибоко інтегровані у світову систему наукових комунікацій.